Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Tomice

   Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest stworzenie spójnego systemu dostępu do wszystkich zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. Portal umożliwia również dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli, które mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Dostęp do tych usług uzyskasz wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • Dostęp do informacji o Twoich: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowadzonych sprawach i wymienianej korespondencji oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.),

  • Możliwość realizacji płatności zobowiązań podatkowych.

W portalu eUrząd możesz uzyskać dostęp do własnych danych ale również do danych osób prawnych i fizycznych, które reprezentujesz. Możesz również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych innych niż Twoje, musisz złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.

Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na platformie ePUAP i wypełnienia formularza wniosku o dostęp (odnośnik do formularza znajduje się na stronie głównej). Portal eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei, publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym możesz przesłać go elektronicznie do urzędu. 
Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymasz na Twoje konto na platformie ePUAP. Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 7 dni) otrzymasz informację z Urzędu o rejestracji na portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd będziesz używał swojego konta z platformy ePUAP. Jeżeli nie masz jeszcze konta, a chciałbyś zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, to zaloguj się używając konta: demo z hasłem: demo.

W Katalogu usług systemu eUrząd znajdują się odwołania do innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Urząd. Możesz korzystać z nich analogicznie, jak z formularza wniosku o dostęp.Coraz więcej różnych instytucji administracji publicznej udostępnia usługi elektroniczne. Przykładem może być Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Wybierając pozycję Rejestr Przedsiębiorców w menu głównym portalu eUrząd uzyskujemy dostęp do wyszukiwarki w CEIDG.W Katalogu usług będą sukcesywnie pojawiać się odsyłacze do innych, przydatnych dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców usług, świadczonych przez różne jednostki administracji publicznej.Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, dotyczącymi działania portalu eUrząd, to prosimy o wypełnienie formularza.