Usługi elektroniczne


W serwisie mapowym znajduje się wiele przydatnych funkcji takich jak: wyszukiwanie działki poprzez wpisanie adresu zamieszkania, sprawdzenie jakie jest jej przeznaczenie i rozmiar. Oprócz materiałów związanych z planowaniem przestrzennym znajdują się w nim mapy tematyczne, opisy szlaków turystycznych, zabytków czy informacje przypisane do ważnych obiektów na terenie gminy itd.

Gminny Portal Mapowy służy pracownikom samorządowym, by mogli w prosty sposób gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a potencjalni klienci gminy mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz ustali, w którym miejscu jest „Jagiellońska 2”.


Portal mapowy będzie stale aktualizowany i uzupełniany. Trzeba jednak pamiętać, że dane w portalu mają charakter poglądowy i nie stanowią podstaw do czynności administracyjnych lub urzędowych.